Regulamin Stajni „Jędruś”

Bezpieczeństwo na terenie ośrodka Stajni Jędruś
1. Na terenie ośrodka należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów i obsługi.
2. Dzieci do lat 10 muszą przebywać wśród koni pod opieką dorosłego.
3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do stajni, na wybiegi oraz podchodzenia do uwiązanych koni bez wiedzy i zgody instruktora.
4. Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni bez zgody instruktora.
5. Na terenie ośrodka, zwłaszcza w pobliżu koni należy zachowywać się spokojnie: nie biegać i nie krzyczeć.
6. Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
7. Ośrodek nie odpowiada że rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki na terenie ośrodka.
8. Na terenie ośrodka należy zachować porządek.


Bezpieczeństwo w trakcie zajęć
1. Uczestnicy zajęć (na terenie ośrodka jak i poza nim) mają obowiązek bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom instruktora.
2. Uczestnicy mają obowiązek posiadania odpowiedniego ubrania na zajęcia z jazdy, tj. ochronnego nakrycia głowy (do wypożyczenia nieodpłatnie w ośrodku), elastycznych spodni oraz odpowiedniego obuwia (pełne, za kostkę).
3. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń sprzętu jeździeckiego lub urazów, zarówno koni jak i jeźdźca należy natychmiast zgłosić instruktorowi.
4. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Ośrodek posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności.
5. Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego u instruktorów. Niepełnoletni uczestnicy zajęć mają obowiązek dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej wraz ze zgodą rodziców na uczestnictwo w zajęciach (do wypełnienia na formularzu zgłoszeniowym).
6. Jeżeli instruktor ma uzasadnione wątpliwości odnośnie braku przeciwwskazań, ma prawo odmówić jazdy do momentu uzyskania przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
7. Instruktor nie odpowiada za osoby towarzyszące uczestnikowi, zwłaszcza dzieci.
8. Koń w trakcie zajęć może być prowadzony przez asystenta – zatrudnionego przez ośrodek lub wolontariusza – przeszkolonego do pracy z końmi.
9. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stwarzające zagrożenie dla koni i innych uczestników zajęć zostaną poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.
10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zostaną wyłączone z zajęć.

Przebieg jazd i płatności
1. Na każdą jazdę w ośrodku należy umówić się telefonicznie lub osobiście, zgłaszając ilość uczestników oraz wybraną formę zajęć. Termin jazdy musi zostać uzgodniony z instruktorem zgodnie z obowiązującym grafikiem.
2. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora mogą brać udział max 4/5 osób (maneż), 2/3 osoby (lonża) jednocześnie.
3. W żadnym wypadku nie pozostawiać konia bez opieki. Nie dopuszczać by konie obwąchiwały się lub podgryzały. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka – tak zwane zapoprężenie). Nie przywiązywać konia za wodze!
4. Po jeździe uczestnik ma obowiązek zadbać o konia i sprzęt z którego korzystał.
5. Ceny jazd podane są w dołączonym do regulaminu „Cenniku jazd.”
6. Płatność za jazdę pojedynczą odbywa się po zajęciach.
7. Jazdę należy odwołać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zajęć.
8. Przed jazdą na terenie ośrodka uczestnik zobowiązany jest przyjść 10 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć, w wypadku wyjazdu w teren 20 min.
9. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.